آموزش مربیان و دست‌اندرکارانِ مجموعه‌های تربیتی، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مؤسسه فرهنگی‌تربیتیِ مصباح‌الهدی است. سایت آموزش‌مجازی «سرمشق»، با هدف «کاهش هزینه‌های آموزش حضوری» و «افزایش گستره مخاطبان» توسط معاونت فناوری‌اطلاعات مؤسسه مصباح‌الهدی راه‌اندازی شده است.

«سرمشق» بنا دارد با ارائه مباحثی با موضوعات گوناگون تربیتی، در قالب یک طرح جامع، گامی در جهت ارتقاءِ دانش‌ها و مهارت‌های دست‌اندرکارانِ عرصه تربیت، بردارد. از جمله موضوعاتی که در اختیار مخاطبان «سرمشق» قرار می‌گیرد، می‌توان به مبانی نظری تربیت، متصدیان تربیت، مخاطب‌شناسی، بسترهای تربیتی، قالب‌ها و محتواهای تربیتی، اشاره کرد.

«سرمشق» را دنبال کنید.